Terapia Coaching Kraków

O mnie

edyta

mgr Edyta Kilian-Grudnik
psychoterapeuta

Wykształcenie i doświadczenie:

Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym asystentem psychodramy (Psychodrama Institute for Europe), mediatorem. Ukończyłam 3-letni kurs systemowej terapii rodzin, a obecnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu.

Obszar pracy oraz wykorzystywane techniki:

Prowadzę psychoterapię zarówno indywidualną jak i par oraz rodzin w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym, z wykorzystaniem elementów psychodramy.

Posiadam 16 letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi głównie po kryzysach psychicznych w tym także chorującymi na schizofrenię w ramach psychiatrii środowiskowej, gdzie terapię oraz poradnictwo prowadzę często w domach pacjentów.

Psychoterapię kieruję do osób dorosłych będących po kryzysach psychicznych, z zaburzeniami depresyjnymi, chorujących na schizofrenię, przeżywających nadmierny lęk, poszukujących wsparcia, osób które utraciły sens życia, mają niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi oraz do osób 60+ doświadczających problemów egzystencjalnych (starość, choroba, lęk przed śmiercią, samotność, żałoba).

Dodatkowe informacje:

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów (w trybie indywidualnym i grupowym), a swój rozwój zawodowy kontynuuję poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i stażach. W pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. W pracy indywidualnej stosuję coaching wspierając rodziców w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Cennnik

Sesja psychoterapii indywidualnej
50 min – 130 zł

Sesja psychoterapii par/małżeństw
90 min – 190 zł

Lokalizacja

mgr Edyta Kilian-Grudnik
Adres: Józefa Ignacego Kraszewskiego 17/2 , 33-332 Kraków

rejestracja telefoniczna: +48 606 495 355